สปสช. เขต 12 สงขลา เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนอย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : วันที่ 22 สิงหาคม 2554 18:18:19 น.

       สปสช. เขต 12 สงขลา จัดงานพบสื่อมวลชนและเครือข่ายพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ คาดหวังเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดงานพบสื่อมวลชนและเครือข่ายพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีทีมผู้บริหาร นพ.ธีรวัฒน์ กรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯ และนพ.ธีรพันธ์ ลีธนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ สปสช. เขต 12 สงขลา ให้ผู้มาร่วมงานได้รับทราบ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและเครือข่ายพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ได้ซักถามในประเด็นที่สงสัยอย่างเต็มที่
ภายในงานยังได้มีการเชิญผู้ป่วยโรคต้อกระจก ไตวายเรื้อรัง และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด มาร่วมพูดคุยในบรรยากาศแบบเป็นกันเองกับท่านผอ.ธีรวัฒน์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันหลังจากที่ได้รับการรักษาพยาบาล การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บป่วย สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนก่อนหน้าที่จะป่วย เพื่อให้สื่อมวลชนและเครือข่ายได้เข้าใจถึงความจำเป็นในการเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสปสช. เขต 12 สงขลา ให้ความสำคัญอย่างสูงที่จะทำให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เข้าถึงบริการและรับรู้สิทธิการรักษาพยาบาลที่ทางสปสช.ได้ประกาศขยายสิทธิเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและครบวงจร ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
“การจัดงานพบสื่อมวลชนและเครือข่ายพันธมิตรประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านที่เป็นนักสื่อสารได้เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจที่สปสช. ได้ทำอยู่ และนำไปสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ
สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น” ผอ.ธีรวัฒน์ กล่าว